CARAMEL

MY BF NAME IS KARTHIK I CAL CAR MY NAME IS SELVA HE CALL ME CEL . SO I WANT PUT ONE SWT NAME AS START IN CAR . I SELECT CARAMEL . I TELL 2 KARTHIK HE TELL TAT NAME IS VERY SWT LIKE U. U LIKE IT

www.romanceclass.com