Spiritual Coupling

Love is a spiritual coupling of two souls.

www.romanceclass.com