` babyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy (L) .

` i Luw caLLing him baby :$ .
- i mean to my eX .
- cuz I broke up wid him ' and now i want him baCk :S .

www.romanceclass.com